Маркетинг

објавено:


Редакцијата на „Сведок“ ви нуди можност за рекламирање на веб платформата, со банер според понудени димензии, или според Вашите потреби и желби.

За ценовник за рекламирање и услови за деловна соработка контактирајте нè на:

kontakt@svedok.org.mk

Телефон: 02/ 3125 259 и 075/ 223339

marketing@svedok.org.mk

Ваш „СВЕДОК“