Проекти

објавено:


Здружението на граѓани СВЕДОК имплементира проекти поддржани од партнери и донатори.

Меѓу тековните проекти се:

-Неосновано притворени - правни и буџетски импликации - поддржан од Амбасадта на Холандија во Скопје (Имплементација 15 месеци 2015-2017)

-Мониторирај и известувај, фаза 1-истрага, веб платформа Сведок - поддржан од CIVIKA Mobilitas...(имплементација 6 месеци 2016)

-Следење на судските постапки иницирани од СЈО- поддржан од Цивика Мобилитас - (Имплементација 15 месеци 2016-2017)

-Истражувачки еколошки стории - Имплементација 2016-2017 Поддржан од Делегацијата на ЕК во Скопје, имплементиран од Флорозон Скопје)

Во тек се договори и за нови проекти.