За организацијата

објавено:


СВЕДОК е домашна невладина организација, регистрирана како Здружение на граѓани за зaштита и унапредување на човековите слободи и права.

Главен фокус на делување ѝ се поттикнување на истражувачкото новинарство и слободите и правата на граѓаните.

Формирана е во август 2015 и веќе реализира неколку проекти поддржани од партнери и донатори од земјава и странство.

Структурата на „Сведок“ ја сочинуваат: професори по право, новинари, адвокати, правници.

Контакт телефон: 02/ 3125 259